Met ons onderzoek vinden we de kern. We geven inzicht door informatie, inspiratie en oplossingen i te maken. We hebben ruime ervaring in deskresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Het combineren van verschillende methoden maakt ons onderzoek sterk. De gevonden uitkomsten uit de ene methode wordt getoetst in de andere methode.


Voorbeelden van onze onderzoeken zijn effectstudies, procesevaluaties, doelgroepanalyses, gebruikers- en klanttevredenheidsonderzoek. Bij het gebruik van digitale vragenlijsten slagen we er in een zeer hoge respons te behalen.

We gaan de diepte in en krijgen inzicht in de achtergronden en motivaties van mensen. Wij doen dit door interviews af te nemen, groepsgesprekken te houden en de doelgroep te observeren.

Met deskresearch halen we uit de vele beschikbare informatie het bruikbare eruit en maken dit toepasbaar voor uw onderzoeksvraag. We maken hiervoor gebruik van databases, wetenschappelijke literatuur en websites.

Onze isearch en iadvise projecten