maakt zich hard voor een gezond en welleven van mensen. We weten dat heel veel hierop van invloed is. brengt dit in beeld door middel van een filmpje, slideshare en een blog. Daarnaast stimuleren we samenwerking, want samen kom je verder dan alleen.

Laat u inspireren!


Filmpje Netwerk Publieke Gezondheid

Slideshare Netwerk Publieke Gezondheid

Een eerste stap om met de juiste partijen samen te werken is om de partijen in kaart te hebben en van elkaar te weten wie, wat doet. De slideshare brengt partijen uit de gezondheidszorg in kaart. Dit is nog geen volledige weergave. Graag doen we een oproep aan u om dit verder compleet te maken. Mist u partijen? Laat het ons weten via info@iresearch.nl of onderstaand reactieformulier.

Blog: Samen staan we sterk
 

Deze blog is op 23 februari 2018 gepubliceerd op LinkedIn.

Gezondheid is een belangrijk goed in onze maatschappij. Uit onderzoek van GfK blijkt dat maar liefst 82% procent van de Nederlanders gezondheid als belangrijkste voorwaarde beschouwen om een goed leven te kunnen leiden. We weten dat veel van invloed is op onze gezondheid. Bijna alle sectoren spelen een rol in een gezond en welleven van mensen; de industrie, welzijn, horeca maar ook onderwijs en veiligheid. Daarmee hebben deze sectoren ook samen de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde en gelukkige bevolking. Gezondheid betekent onder andere dat je kunt genieten, je voldoende sociale contacten hebt en dat je grip hebt op je leven. Een goede gezondheid is van invloed op ons welleven, schoolprestaties, maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie.

Het inzetten op preventie is daarmee zowel van individueel als van maatschappelijk belang. Ook het kabinet lijkt hiervan doordrongen en heeft daarom in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om meer in te zetten op preventie en gezondheidsbevordering. Staatssecretaris Blokhuis heeft een Nationaal Preventieakkoord afgesloten met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen- en bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wat is nodig? Impact!

We zijn blij gestemd met de brede groep partijen voor het Nationaal Preventieakkoord. Want als je het gezond en welleven van mensen als uitgangspunt neemt, is samenwerking essentieel. Niet alleen tussen partijen binnen de publieke gezondheid, maar ook de samenwerking met partijen uit andere domeinen is cruciaal. Zij beïnvloeden immers ook allemaal de gezondheid van mensen. Door samen te werken met partijen en doelgroepen kunnen inspanningen gebundeld worden en onnodige overlap in activiteiten voorkomen worden. Alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je verder!

Dit samenwerken lijkt vanzelfsprekend. We vinden allemaal het gezond en welleven van de burger belangrijk. Maar in de praktijk is het ingewikkelder. Niet alleen buiten de sector maar ook binnen de sector hebben we te maken met tegenstrijdige belangen en eisen, cultuurverschillen en allerlei perverse prikkels die verandering onaantrekkelijk maken en behoudzucht belonen.

Het daadwerkelijk uitvoeren van het preventieakkoord vraagt om een structurele vernieuwing waarbij de gezondheid en het welleven van de burger centraal staat en organisaties zich gezamenlijk hiervoor gaan inzetten. Het stimuleren en realiseren van samenwerking tussen professionals, partijen en organisaties brengt ons gezamenlijk doel dichterbij maar biedt ook kansen bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen voor perverse prikkels.

iresearch maakt zich hard

iresearch wil zich hard maken voor het leggen van verbindingen binnen en tussen gezondheid- en andere beleidsterreinen en sectoren, zowel publiek als privaat. Zo zijn er meerdere gemeenten die het thema gezondheid integreren in alle gemeentelijke domeinen. Een mooi ander voorbeeldproject is het innovatielab Gezonde Kidsmarketing van iresearch. Partijen uit de publieke en private sector en het onderwijs werken nauw samen met als gezamenlijk doel het gezond en gelukkig opgroeien van kinderen.

Met ons filmpje laten we zien wie en wat allemaal invloed heeft op een gezond en welleven van mensen en pleiten we voor samenwerking. Hoe meer we samenwerken en kennis delen, hoe meer impact we met elkaar kunnen hebben!

In een slideshare hebben we de partijen uit de gezondheidszorg in kaart gebracht. Dit is nog geen volledige weergave. Graag doen we een oproep aan u om dit verder compleet te maken. Mist u partijen? Laat het ons weten via info@iresearch.nl

 

Wilt u met ons samenwerken voor een gezond en welleven van mensen?
We komen graag met u in contact!

 
Naam *
Naam