iresearch is partner van
Alles is Gezondheid

Sinds 2017 is samen met HAS Hogeschool en Wageningen University and Research partner van Alles is Gezondheid. We zetten ons in voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dit doen we onder vermelding van #GezondeKidsmarketing.

heeft zich aangesloten bij Alles is Gezondheid om bewustwording te creëren rondom gezonde kidsmarketing, mensen hiervoor te inspireren en partijen aan te sporen tot acties die leiden tot gezonde kidsmarketing. Dit doen wij onder andere door het organiseren van een Innovatie lab in Nijmegen en toekomstig ook in andere steden. Onze pledge sluit aan bij onze kijk op gezondheid en waar wij voor staan en gaan: samen met wetenschap, organisaties, overheid, bedrijven en samenleving streven voor een gezond en welleven voor iedereen.

 

iresearch is partner van
NPHF Federatie voor Gezondheid

Sinds 2017 is partner van de NPHF Federatie voor Gezondheid. We onderschrijven de visie 'Van nazorg naar voorzorg' van de NPHF volledig en streven ernaar om met onze aanpak i een bijdrage te leveren aan het concreet maken van deze visie.

heeft zich aangesloten bij het netwerk van de NPHF Federatie voor Gezondheid om zo gezamenlijk meer impact te maken en verder mee te denken en helpen aan de noodzakelijke transformatie. De beweging van nazorg naar voorzorg kunnen we namelijk niet alleen tot stand brengen. We zien kansen bij onze opdrachtgevers om deze nieuwe kijk op gezondheid te introduceren en samenwerkingen te stimuleren. Dit sluit aan bij onze kijk op gezondheid en waar wij voor staan en gaan: samen met wetenschap, organisaties, overheid, bedrijven en samenleving streven voor een gezond en welleven voor iedereen.

NPHF.jpg
"Het nemen van gezondheid als leidraad in het gezondheidszorgbeleid betekent voor de federatie een beweging van nazorg naar voorzorg. Die beweging is nodig om ook de oplossingen op de gezondheidsproblemen van de 21e eeuw te vinden. Voorzorg biedt zekerheid voor de toekomst, en levert direct meer welzijn en welvaart op."

NPHF Federatie voor Gezondheid