Adviseurs erkenningstraject interventies

Het RIVM Gezond Leven beheert de database met leefstijlinterventies. Om te werken aan de kwaliteit van deze interventies hebben zij, met andere kennisorganisaties, het erkenningstraject voor interventies ingericht. Binnen het erkenningstraject krijgen interventie-eigenaren ondersteuning vanuit twee adviseurs. Een adviseur geeft positieve opbouwende feedback op een (verbeterde) conceptversie van de beschrijving. Diverse medewerkers van iresearch zijn adviseur bij het erkenningstraject.

Medewerkers van iresearch hebben als adviseur ondersteuning geboden aan de interventie-eigenaren van ‘Meer zelfvertrouwen’ (her-erkend als goed onderbouwd), ‘Preventie langdurig Ziekteverzuim’ (erkend met goede aanwijzingen voor effectiviteit), ‘Proud Woman’ (in beoordeling), ‘Les(s) & More’ (in beoordeling), ‘PRIMA’ en ‘Somberheid, wat kun je er zelf aan doen?’.

Achtergrond erkenningstraject
Interventie-eigenaren melden hun interventie aan, het RIVM checkt de geschiktheid. Vervolgens maakt de interventie-eigenaar een eerste versie van de beschrijving. Deze wordt voorgelegd aan twee adviseurs, die hier feedback op geven. De interventie-eigenaar verwerkt dit en legt een 2e versie voor. Met een tweede advies kan de interventie-eigenaar de beschrijving afronden en insturen naar het RIVM Gezond Leven. In een vergadering van de erkenningscommissie wordt de interventie besproken, aan de hand van de beschrijving en aanvullende documentatie als de handleiding, een procesevaluatie en eventueel effectonderzoek. Deze commissie beslist over de uitslag: is de interventie erkend, en over het niveau van de erkenning: 0. goed beschreven, I. goed onderbouwd, II. effectief.