Kwaliteitskader interventies

iresearch heeft in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) een kwaliteitskader ten behoeve van de inkoop van ondersteuning en zorg voor de groep kinderen met een ongezond gewicht en hun ouders opgesteld. Dit kwaliteitskader kan de AAGG inzetten bij de objectieve beoordeling bij de inkoop van zowel nieuw als bestaand interventie-aanbod. Tevens biedt het kwaliteitskader transparantie bij inkoop voor aanbieders en het draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van het aanbod en de groei en ontwikkeling van de aanbieders. Het kwaliteitskader is bestemd voor intern gebruik.