Ledenonderzoek Zorgboog en Zorgboogextra

iresearch heeft in opdracht van De Zorgboog en Zorgboogextra een ledenonderzoek uitgevoerd, waarin zorgbehoeften en behoeften aan een vitaliteitsaanbod in kaart werden gebracht. Op basis van de resultaten van een brainstormbijeenkomst met alle betrokken partijen is een digitale vragenlijst opgesteld. 17 procent van de aangeschreven leden heeft de vragenlijst online ingevuld. De resultaten van het onderzoek gaven antwoord op vragen zoals, ‘Gaan leden voor de beste kwaliteit van zorg of vinden zij het belangrijk dat hun zorgpremie zo laag mogelijk is?’ ‘Wat vinden zij van wachtlijsten?’ ‘Hoe kan Zorgboogextra haar leden ondersteunen om vitaal en gezond te blijven?’ Dit onderzoek gaf De Zorgboog en Zorgboogextra de mogelijkheid om met hun aanbod en service nog beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van de leden. Tevens waren de resultaten een goede onderbouwing voor gesprekken met verschillende zorgverzekeraars.