Zorgindicaties

iresearch heeft in opdracht van DVJ Insights de zorgindicaties van de gemeente Apeldoorn in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van deskresearch, waarbij de gegevens uit de verschillende databases de basis vormden. Binnen het onderzoek is specifiek ingegaan op het in kaart brengen van het aantal personen met een indicatie voor extramurale AWBZ en het in kaart brengen van de zorg die zij ontvangen gespecificeerd naar bijbehorende zorgzwaartepakketten.