Evaluatieonderzoek integrale JGZ

iresearch heeft in opdracht van GGD regio Utrecht een evaluatie uitgevoerd naar de integrale jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Utrecht West. In deze regio is de JGZ voor de 0-4-jarigen in 2014 geïntegreerd met de JGZ voor 4-18-jarigen. Naast dat de gehele JGZ in Utrecht West nu bij één partij belegd is, is de JGZ ook gaan werken met teams in de wijk (0-12) en op het Voortgezet Onderwijs (12-18). Kortom, een veel omvattend integratieproces om te evalueren. 

In het onderzoek is de integrale JGZ vanuit verschillende invalshoeken belicht, door;

  • focusgroepen met JGZ-medewerkers en –managers;

  • een bijeenkomst met gemeenten ambtenaren;

  • een interview met de bedrijfsarts en HR-adviseur;

  • een vragenlijst onder ketenpartners.

Het evaluatie onderzoek ging zowel in op de inhoudelijke kant van de JGZ, als de samenwerkingsverbanden en positionering van de JGZ in het sociale domein, als het integratieproces op zich met bijbehorende ervaringen van JGZ-medewerkers.


Filmpje evaluatie integrale jeugdgezondheidszorg

GGD regio Utrecht heeft naar aanleiding van het onderzoek een filmpje ontwikkeld over de evaluatie van de integrale jeugdgezondheidszorg. 

NCVGZ 2016

iresearch heeft naar aanleiding van het onderzoek samen met de GGD regio Utrecht een workshop verzorgd op het NCVGZ 2016. Tijdens de workshop 'Het nieuwe sociale domein; welke samenwerkingsverbanden en positie moet de JGZ hebben?' is aan deelnemers gevraagd om voorwaarden te benoemen die nodig zijn om een ideale jeugdgezondheidszorg te realiseren en daarbij tevens aan te geven of het gaat om harde of zachte voorwaarden en of ze wel of niet beïnvloedbaar zijn. De resultaten zijn verwerkt in deze matrix. De grootte van de cirkels correspondeert met hoe belangrijk een voorwaarde geacht werd. Deze matrix kan u mogelijk inzicht geven welke voorwaarden voor u van belang zijn om mee aan de slag te gaan.