Inventarisatie aanbod voor kinderen met overgewicht & obesitas

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Het doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Collega Malou Timmers voert in opdracht van gemeente Amsterdam een inventarisatie uit naar het aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas. Gestreefd wordt naar een aanbod van diverse leefstijlinterventies van een kwalitatief hoog niveau. De gemeente wil deze interventies beschikbaar maken voor kinderen met ongezond gewicht en hun ouders. De inventarisatie zal een totaal beeld geven van het aanbod en de kwaliteit daarvan.