Borging integrale gezondheidsaanpak

iresearch heeft in opdracht van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) de huidige kennis met betrekking tot de borging van een integrale gezondheidsaanpak in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit ten behoeve van de lokale inbedding en borging van de JOGG-aanpak in een JOGG-gemeente. Voor deze opdracht is gekeken naar de volgende vragen:

  • Wat is borging?

  • Welke elementen dragen bij aan borging?

  • Bestaan er tools om borging te bewerkstelligen?

  • Hoe meet je borging?