Bevorderen van gezond gewicht -9 maanden tot 4 jaar

iresearch heeft voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en G4 een advies opgesteld over het bevorderen van een gezond gewicht bij jonge kinderen. Relevante kennis en inzichten over het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen in de fase van –9 maanden tot 4 jaar zijn verzameld. Hiermee zijn aangrijpingspunten verzameld voor een sluitende preventieve en curatieve aanpak. Op basis van deze informatie heeft iresearch een aantal aanbevelingen geformuleerd die als handreiking dienen voor JOGG en de G4 bij het bevorderen van een gezond gewicht bij jonge kinderen. Het advies haakt in op onderzoek, beleid en randvoorwaarden en/of de uitvoering.