Onderzoeker KIEM project

Met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht werkt de gemeente Amsterdam samen met andere partijen aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse jeugd. Het doel is: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033.

Collega Malou Timmers voert in opdracht van gemeente Amsterdam een onderzoek uit naar de werkzaamheden van de centrale zorgverleners die kinderen en ouders begeleiden bij het bereiken van een gezond gewicht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

De rol van centrale zorgverlener wordt in Amsterdam uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen. Dit is een relatief nieuwe rol die nieuwe taken en competenties met zich meebrengt. Het doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de benodigde competenties van de centrale zorgverleners. Wat gaat goed? Waar liggen verbeterpunten? Door middel van interviews zal informatie opgehaald worden die vervolgens bijdraagt aan het optimaliseren van de opleiding voor (jeugd)verpleegkundigen en jeugdzorgwerkers en een factsheet met tips en tops voor de centrale zorgverleners. De naam van het project “Kiem” staat symbool voor een zaadje dat zich ontkiemt tot een mooie plant. Met dit onderzoek wordt niet alleen beoogd om de kennis en kunde die er al is nog verder te laten groeien, maar ook om samenwerking met ketenpartners van de centrale zorgverleners te verstevigen.