Evaluatie en abstracthandeling NCVGZ

Sinds 2016 verzorgt iresearch de evaluatie van het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) middels een online vragenlijst onder de deelnemers aan het congres. Daarnaast was iresearch van 2013 tot en met 2017 ook verantwoordelijk voor de abstracthandeling van de open call. 

De nadruk van de evaluatie lag afgelopen jaar in het bijzonder op de nieuwe opzet van het congres. Deelnemers gaven hun mening over de verschillende aspecten van het congres en de inhoudelijke sessies. De vragenlijst bestond uit een combinatie van open en gesloten vragen. De resultaten van de evaluatie geven inzicht in de beleving van de nieuwe opzet en bieden aanknopingspunten voor de organisatie van het volgende congres.

Daarnaast heeft iresearch vijf jaar op rij ook de abstracthandeling voor het NCVGZ verzorgd. Alle ingediende abstracts via de open call werden door iresearch verdeeld onder de reviewers voor het beoordelen van de abstracts. Op basis van alle beoordelingen deed iresearch een voorstel voor de parallelle deelsessies tijdens het congres. Uiteindelijk was de abstractcommissie verantwoordelijk voor de definitieve goedkeuring. In 2018 heeft het NCVGZ een nieuwe opzet gekregen, waarbij tevens de 'open call' op een andere manier is vormgegeven en de abstracthandeling is komen te vervallen.