Coördinatie pilot vrijwillige zoutvoorlichters

85% van de Nederlanders teveel zout, gemiddeld 1 kilo zout per persoon per jaar te veel. Overmatige zoutconsumptie heeft een belangrijk invloed op het ontstaan en verergeren van chronische nierschade. Chronische nierschade is onomkeerbaar en de impact is groot. De Nierstichting zet alles op alles om (verdere) nierschade te voorkomen. Een verlaging van de Nederlandse zoutconsumptie van het huidige gemiddelde van 9 gram naar de maximale aanbevolen hoeveelheid van 6 gram per dag kan naar schatting over een periode van 10 jaar bijna 150.000 gevallen van chronische nierschade voorkomen. Het verminderen van de zoutconsumptie is en blijft daarom één van de speerpunten van de Nierstichting.

De Nierstichting werkt al actief aan dit speerpunt door o.a. recepten, de kruidenwijzer, online tools (zoals de Zoutquiz en de Zoutmeter) en de Restaurant Driedaagse. Nieuwe ideeën om de zoutconsumptie te verminderen zijn continu in ontwikkeling, vrijwilligers inzetten om voorlichting te geven over zout is er één. Dit idee sluit gaat bij de ambitie van de Nierstichting om meer impactvolle vrijwilligersprogramma’s in te richten om de betrokkenheid met de samenleving te vergroten.

Om het idee van vrijwillige zoutvoorlichters te concretiseren, schakelde de Nierstichting iresearch in. Collega Geke van Dick was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de pilot. ‘Hoe vind je geïnteresseerde vrijwilligers?’ ‘Wanneer is een vrijwilliger geschikt?’ ‘In welke vorm kan en moet de voorlichting gegeven worden?’ ‘Waar vind je de doelgroep en hoe enthousiasmeer je hen om naar de voorlichting te komen?’ en ‘Hoe organiseer je het?’ waren enkele belangrijke vragen die beantwoord moesten worden. De uitvoering en evaluatie van de pilot heeft Geke tevens uit handen genomen van de Nierstichting; vrijwilligers werven en trainen, organisaties enthousiasmeren om voorlichting te faciliteren, de praktische organisatie van de activiteiten en de evaluatie van de gehele pilot.

Alle positieve ervaringen uit de pilot van vrijwilligers, organisaties en bezoekers heeft de Nierstichting doen besluiten om de pilot in 2019 voor te zetten en op te schalen naar landelijk.

 

"Er was eens…. een project waar we niet zo goed raad mee wisten. Potentieel erg interessant, maar ook wel tijdrovend. We vlogen iresearch in. En binnen enkele maanden liep het project niet alleen, het floreerde! Mede door de enthousiaste aanpak van Geke. Zij wierf een pool vrijwilligers die regionale zoutvoorlichting gingen verzorgen. Daadkracht, pro-actieve houding en positieve instelling typeren deze iresearch medewerker. Met alle vertrouwen hebben we dit project in haar handen kunnen leggen!" – Iris Groenenberg, programmamedewerker Preventie bij de Nierstichting