Onderzoek Nuchter Verstand

In 2011 hebben de vijf gemeenten in de regio Utrecht-West (De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden) samen met de GGD regio Utrecht en Jellinek een convenant getekend, waarbij zij beloven zich tot 2020 in te zetten voor het meerjarenprogramma Nuchter Verstand. Nuchter Verstand heeft als doel het alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar zo lang mogelijk uit te stellen en/of te beperken door in te zetten op de omgeving van de jongeren (inrichting van de omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, en advies en ondersteuning). In 2014 hebben de vijf gemeenten in de regio Lekstroom (Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein en Vianen) zich aangesloten bij het convenant en zich ook tot 2020 tot het meerjarenprogramma gecommitteerd.

Aangezien de samenwerkingsafspraken eind dit jaar aflopen, moet er besloten worden of en zo ja in welke vorm de samenwerking voorgezet wordt. Om dit besluit te onderbouwen, heeft GGD regio Utrecht iresearch gevraagd om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar Nuchter Verstand en op basis van de resultaten een, door het convenant gedragen, advies te formuleren voor vervolg. Met het onderzoek krijgt de GGD regio Utrecht inzicht in;

  1. wat het meerjarenprogramma Nuchter Verstand heeft opgeleverd vanuit het perspectief van de leden van het convenant;

  2. welke (toekomstige) wensen en behoeften de leden van het convenant hebben ten aanzien van samenwerking rondom de aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren;

  3. de (gezamenlijke) visie van de leden van het convenant voor vervolg.