Procesevaluaties (leefstijl)interventies

iresearch voerde in opdracht van gemeente Amsterdam vijf procesevaluaties naar interventies voor kinderen met overgewicht en obesitas uit. Er zijn diverse onderzoeksmethoden (individuele interviews, focusgroepen, observaties en documentenanalyse) gecombineerd om de interventies vanuit diverse invalshoeken te belichten. Daarnaast zijn naast de uitvoerders en deelnemende jongeren, ook de ouders, zorgprofessionals, interventie-eigenaren en de inkopende partij (de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht) betrokken. De resultaten zijn vertaald naar concrete aanbevelingen voor zowel de praktijk als het (gemeentelijk) beleid. Deze procesevaluaties boden de AAGG de mogelijkheid om het aanbod van de verschillende interventies gericht op bewegen, voeding, opvoeding/systeem en psychosociale aspecten voor kinderen die overgewicht of obesitas te versterken.