Online doelgroepanalyse onderwijsprofessionals

iresearch heeft in opdracht van het Centrum Gezond Leven achterhaald waar zij de doelgroep onderwijsprofessionals online kunnen bereiken en hoe online informatie over de Gezonde School beter kan aansluiten op de wensen, eisen en gedragingen van de onderwijsprofessional. Onderzocht is in welke maten onderwijsprofessionals online actief zijn, welke websites zij bezoeken, in welke online netwerken zij zich bevinden (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook etc.) en of zij actief deelnemen aan online discussies of kennis delen. iresearch heeft voor dit onderzoek een websearch toegepast en met een online enquête een respons van ruim 1000 onderwijsprofessionals bereikt.