Literatuurstudie rolmodellen

iresearch heeft in opdracht van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht een literatuurstudie uitgevoerd naar het gebruik van rolmodellen bij interventies gericht op kinderen met overgewicht of obesitas. Voor het uitvoeren van deze literatuurstudie heeft iresearch relevante literatuur verzameld door middel van deskresearch. Vraagstellingen die centraal staan in het rapport zijn o.a.: Wat zegt de huidige literatuur over werkzame elementen in interventies die gebruik maken van rolmodellen? Wat is, op basis van de huidige literatuur, bekend over de manier waarop de inhoudelijke bijdrage van rolmodellen optimaal ingezet dient te worden? En welke strategieën werken motivatie verhogend bij de doelgroep? Hierbij is specifiek gekeken naar literatuur m.b.t. de doelgroep kinderen van Turkse/Marokkaanse afkomst met overgewicht of obesitas. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) heeft deze kennis gebruikt bij de inzet van aanbod.