Adviseurs erkenningstraject interventies

Adviseurs erkenningstraject interventies

Het RIVM Gezond Leven beheert de database met leefstijlinterventies. Om te werken aan de kwaliteit van deze interventies hebben zij, met andere kennisorganisaties, het erkenningstraject voor interventies ingericht. Binnen het erkenningstraject krijgen interventie-eigenaren ondersteuning vanuit twee adviseurs. Diverse medewerkers van iresearch zijn adviseur bij het erkenningstraject.

Read More

Onderzoek Nuchter Verstand

Onderzoek Nuchter Verstand

Nuchter Verstand is een samenwerkingsverband tussen 10 gemeenten in regio Lekstroom en Utrecht-West en de GGD regio Utrecht met als doel het alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar zo lang mogelijk uit te stellen en/of te beperken door in te zetten op de omgeving van de jongeren. GGD regio Utrecht heeft iresearch gevraagd om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar Nuchter Verstand en op basis van de resultaten een, door het convenant gedragen, advies te formuleren voor vervolg.

Read More