Roadmap vroeg opsporen chronische nierschade

Roadmap vroeg opsporen chronische nierschade

Naar schatting heeft ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking chronische nierschade (CNS). Slechts ongeveer de helft hiervan is bekend. De Nierstichting heeft iresearch en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc gevraagd om een concept roadmap op te stellen voor vroeger opsporen van CNS om richtingen aan te geven waarlangs vroeger opsporen van CNS valt te verbeteren.

Read More

Onderzoek Nuchter Verstand

Onderzoek Nuchter Verstand

Nuchter Verstand is een samenwerkingsverband tussen 10 gemeenten in regio Lekstroom en Utrecht-West en de GGD regio Utrecht met als doel het alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar zo lang mogelijk uit te stellen en/of te beperken door in te zetten op de omgeving van de jongeren. GGD regio Utrecht heeft iresearch gevraagd om een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar Nuchter Verstand en op basis van de resultaten een, door het convenant gedragen, advies te formuleren voor vervolg.

Read More