Voedingscentrum

iresearch heeft in opdracht van het Voedingscentrum vier opdrachten in het kader van De Gezonde Schoolkantine (GSK). Door middel van het programma De Gezonde Schoolkantine ondersteunt en stimuleert het Voedingscentrum scholen bij het gezonder maken van hun voedingsaanbod. Dit programma bestaat o.a. uit de inzet van de Schoolkantine Brigade. De Schoolkantine Brigade legt schoolbezoeken af en geeft vervolgens adviezen om te komen tot een gezonde(re) schoolkantine en beschrijft dit in een adviesrapport. iresearch heeft de volgende vier onderzoeken uitgevoerd:

  • Evaluatieonderzoek De Gezonde Schoolkantine
  • Monitoronderzoek De Gezonde Schoolkantine
  • Inventarisatie van veranderingen in schoolkantines na bezoek en advies van de Schoolkantine Brigade
  • Evaluatie

Daarnaast heeft iresearch nog twee projecten uitgevoerd in opdracht van het Voedingscentrum:

  • Onderzoek naar het gebruik van de Gewichtsverloopkaart
  • Onderzoek naar beweegredenen Vignet Gezonde School

 
Voedingscentrum over iresearch

Voedingscentrum over iresearch

Werken met iresearch is werken met een partij die meedenkt met oplossingen voor onderzoeks-vraagstukken in de dynamische wereld van preventie. En wat heel belangrijk is: er werken mensen die begrijpen dat onderzoeksresultaten vertaald moeten worden voor een breed publiek zonder dat de nuance verloren gaat.