Ledenonderzoek Zorgboog en Zorgboogextra

iresearch heeft de afgelopen jaren diverse ledenraadplegingen uitgevoerd voor De Zorgboog en Zorgboogextra. De meest recente ledenraadpleging had betrekking op de communicatie vanuit De Zorgboog en Zorgboogextra. Via een online vragenlijst is aan leden gevraagd wat de behoeften zijn op dit gebied. Op basis van de resultaten hiervan, kunnen de Zorgboog en Zorgboogextra hun communicatie richting de leden blijven optimaliseren.

Eerder heeft iresearch een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd over belangrijke thema’s waar de lokale politiek besluiten over neemt. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht vond ledenorganisatie Zorgboogextra, één van de grootste coöperatieve verenigingen in de Peel, het belangrijk om de belangen en behoeften van haar leden mee te geven aan de lokale politiek. Gemeenten hebben immers steeds meer te zeggen als het gaat om zorg en welzijn voor hun inwoners.

De thema's uit de online vragenlijst zijn opgehaald in een focusgroep. Zijn mensen bereid om te reizen voor zorg? Hoe vinden zij de informatievoorziening vanuit gemeenten? Hoe belangrijk is het sociale aspect van zorg? Hoe bekend is men met ondersteuning van mantelzorgers? Van de ruim 7.000 leden die een online vragenlijst ontvingen, nam zo'n 18% deel aan het onderzoek.