Eind 2017 is gestart met het organiseren van webinars. Tijdens onze webinars delen wij onze kennis en ervaringen. Het deelnemen aan of terugkijken van een webinar is geheel kosteloos en vrijblijvend.


Webinar procesevaluaties

Wie nauw betrokken is bij een interventie heeft veel ervaringskennis. Maar heeft u zich weleens de tijd genomen om de interventie kritisch onder de loep te nemen? Weet u wat de sterke elementen van de interventie zijn? En waar nog kansen liggen voor verbetering? Een procesevaluatie kan de ervaringen van betrokkenen bevestigen, weerleggen of verhelderen. Dat levert inzicht en handvatten. Om interventie-ontwikkelaars, uitvoerders of andere betrokken professionals te voorzien van de basis en handvatten voor de uitvoering van een gedegen procesevaluatie, deelt iresearch haar kennis en ervaringen tijdens een webinar.

"Een procesevaluatie is een manier om het beste uit een interventie halen."