Huisartsenzorg voor jongeren met een chronische aandoening

Voor het programma Zorg en Perspectief van FNO voert iresearch een onderzoek uit naar de zorg door huisartsen voor jongeren met een chronische aandoening. Waar liggen knelpunten en waar lopen jongeren en andere betrokken zorgverleners tegen aan? Hierover zijn we in gesprek gegaan met o.a. jongeren, huisartsen, kinderartsen, patiëntenverenigingen en jeugdartsen. Dit gaf veel inzicht in de onderliggende problematiek en inspiratie voor eerste oplossingsrichtingen.