1 november 2018
De helft van de gemeenten wil aan de slag met Positieve Gezondheid

Het concept Positieve Gezondheid, dat gezondheid breed en mensgericht benadert, wint steeds meer terrein. Het onderzoeks- en adviesbureau iresearch heeft in het najaar van 2018 geïnventariseerd welke gemeenten er aan de slag willen met Positieve Gezondheid. Hieruit blijkt dat de helft van alle Nederlandse gemeenten het concept noemt in de gezondheidsnota. De toenemende aandacht voor Positieve Gezondheid wordt ook geschetst door het congres Limburg Positief Gezond dat op vrijdag 2 november aanstaande plaatsvindt in Roermond. 

Het concept Positieve Gezondheid is in 2011 door Machteld Huber in het leven geroepen als alternatief voor de omschrijving van gezondheid uit 1948 van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO omschrijft gezondheid als ‘een toestand van compleet lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden’. In werkelijkheid zou dit betekenen dat vrijwel niemand gezond is. Met de nieuwe benadering van gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het is dus, zoals de naam doet vermoeden, een positieve brede benadering van gezondheid in plaats van een accent op de afwezigheid van ziekte.

Positieve Gezondheid is langzaam maar zeker terrein aan het winnen in Nederland. Steeds meer instanties, organisaties en gemeenten zien het belang in van de zienswijze van het concept. Uit de inventarisatie van iresearch komt naar voren dat 51% van alle gemeenten Positieve Gezondheid heeft genoemd in hun actuele en online beschikbare gezondheidsnota. Een aantal nota’s wordt momenteel herzien, dus het aandeel zal mogelijk nog stijgen.  

In de gezondheidsnota’s van gemeenten in provincies Limburg (79%) en Zeeland (77%) is Positieve Gezondheid het vaakst opgenomen, in Flevoland, Drenthe en Zuid-Holland (33%) het minst vaak. In de gemeenten in GGD-regio’s Kennemerland, Zuid-Limburg en Zuid-Holland-Zuid wordt het concept in elke gezondheidsnota genoemd.

Wanneer Positieve Gezondheid in de gezondheidsnota wordt genoemd, betekent dit niet dat gemeenten het concept ook daadwerkelijk al in de praktijk brengen. Echter, het noemen van Positieve Gezondheid getuigt wel van bewustzijn dat er anders moet worden nagedacht over gezondheid. Kijk op www.iresearch.nl/positieve-gezondheid voor alle resultaten en interactieve kaarten van de inventarisatie.

update_infographic.jpg