is al jaren actief betrokken bij Positieve Gezondheid. In opdracht van iPH en andere opdrachtgevers geeft iresearch workshops en lezingen en denkt mee in de verdere ontwikkeling van het concept en de vertaling van Positieve Gezondheid naar de praktijk.

In deze jaren is het concept ook bekender geworden bij gemeentes. Zo is Positieve Gezondheid inmiddels bij een derde van de gemeentes in hun gemeentelijk gezondheidsbeleid opgenomen*. Het opnemen van Positieve Gezondheid in de nota houdt niet automatisch in dat de gemeentes het concept ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Dit kan én moet anders. Positieve Gezondheid kan immers bijdragen aan een gezond en welleven van alle burgers. ontwikkelt daarom de aanpak "Positief Gezonde gemeentes".

*Online inventarisatie gemeentelijke nota's gezondheid, iresearch (2018)
Positief Gezonde gemeentes

Onze aanpak“Positief Gezonde gemeentes” zorgt ervoor dat professionals binnen de gemeentes daadwerkelijk aan de slag kunnen met Positieve Gezondheid.

180203 concept figuur aanpak.png

Onze aanpak bestaat uit één of meerdere modulen:
1. Kennismaking gemeente met iresearch, het concept en de aanpak en verhelderen wensen gemeente
2. Pioniers in gemeenten enthousiasmeren gericht op het vergroten van draagvlak binnen de gemeente.
3. Training op maat voor gemeente ambtenaren en eventueel andere nauw betrokkenen.
4. Stakeholdersbijeenkomst en het opstellen van een actieplan om aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid.
5. Procesbegeleiding bij implementatie actieplan.

 
 
 
De aanpak "Positief Gezonde gemeentes" is nog in ontwikkeling. Wilt u op de hoogte blijven? Vul dan onderstaand formulier in.
 
Naam
Naam
Houd me op de hoogte van: *
Toestemming voor gebruik gegevens *
Door onderstaand vakje aan te kruisen geef je iresearch toestemming je te mailen over de hierboven aangegeven onderwerpen.