is al jaren actief betrokken bij Positieve Gezondheid. In opdracht van iPH en andere opdrachtgevers geeft iresearch workshops en lezingen en denkt mee in de verdere ontwikkeling van het concept en de vertaling van Positieve Gezondheid naar de praktijk.

In de afgelopen jaren is het concept bekender geworden bij gemeentes. Zo is Positieve Gezondheid inmiddels bij 50% van de gemeentes in hun gemeentelijk gezondheidsbeleid opgenomen (Online inventarisatie gemeentelijke nota's gezondheid, iresearch, 2018).
Het opnemen van Positieve Gezondheid in de nota houdt niet automatisch in dat de gemeentes het concept ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Dit kan én moet anders. Positieve Gezondheid kan immers bijdragen aan een gezond en welleven van alle burgers.

Positieve gezondheid per gemeente

Van alle Nederlandse gemeenten benoemt 51% Positieve Gezondheid in de actuele gezondheidsnota. Twee vijfde van alle gemeenten (39%) benoemt het concept niet in de gezondheidsnota, terwijl een op de tien gemeenten (10%) geen actuele gezondheidsnota online of publiek beschikbaar heeft. Van de nota’s die lopen vanaf 2018 is Positieve Gezondheid bij 87% opgenomen.

Positieve Gezondheid per GGD-regio

In de GGD-regio's Zuid-Holland-Zuid, Kennemerland en Zuid-Limburg is bij alle nota’s (100%) het concept opgenomen in de actuele gezondheidsnota. Ook in GGD Noord- en Oost-Gelderland (86%) en Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (93%) wordt Positieve Gezondheid vaak genoemd. In de regio GGD Hollands-Noorden (6%) wordt Positieve Gezondheid het minst vaak genoemd.

Positieve Gezondheid per provincie

In Limburg (79%) en Zeeland (77%) wordt Positieve Gezondheid het vaakst genoemd in de gezondheidsnota, in Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland (allen 33%) het minst vaak.

Opvallend is dat in Drenthe (25%) het vaakst onbekend is of Positieve Gezondheid in de actuele nota wordt gebruikt. In Zeeland, Groningen en Flevoland zijn alle actuele nota’s openbaar beschikbaar.

iresearch en Positieve Gezondheid

iresearch staat voor en werkt aan een gezond en welleven van mensen. Dit doen we door bij onze opdrachten Positieve Gezondheid als uitgangspunt te nemen. iresearch zorgt dat professionals binnen gemeenten daadwerkelijk aan de slag kunnen met Positieve Gezondheid. Voorbeelden van opdrachten die we voor gemeenten kunnen uitvoeren zijn:

  • Organiseren van stakeholdersbijeenkomsten om draagvlak te creëren voor Positieve Gezondheid

  • Lezing of Workshop Positieve Gezondheid

  • Opstellen van een uitvoerings- en actieplan Positieve Gezondheid binnen de gemeente

  • Onderzoek naar Positieve Gezondheid bij interventies binnen de gemeente

Impressie workshop

Lees hier het persbericht “De helft van de gemeenten wil aan de slag met Positieve Gezondheid”

 
Wilt u op de hoogte blijven? Vul dan onderstaand formulier in.
 
Naam
Naam
Houd me op de hoogte van: *
Toestemming voor gebruik gegevens *
Door onderstaand vakje aan te kruisen geef je iresearch toestemming je te mailen over de hierboven aangegeven onderwerpen.