Gemeente Ede - Gezonde School thema Voeding

De gemeente Ede heeft zich een ambitieus doel gesteld: álle kinderen in Ede voedselvaardig door middel van structureel voedselonderwijs en een gezonde voedselomgeving op alle basisscholen. De gemeente wil scholen hier bij ondersteunen. Zo is er een leernetwerk ‘gezonde school’ opgezet en bieden ze ondersteuning om het certificaat Voeding van de Gezonde School te behalen.

Collega Gôkky Zeinstra is Gezonde School adviseur en doet in opdracht van de Gemeente Ede een inventarisatieronde langs basisscholen. Ze brengt in kaart hoever scholen zijn op het gebied van het thema voeding en inventariseert welke wensen en behoeften scholen hebben t.a.v. de ondersteuning. Gôkky geeft de eerste tips en adviezen aan scholen en stelt een plan van aanpak op hoe de gemeente scholen verder kan ondersteunen om hun ambitie waar te maken.