GGD Noord- en Oost Gelderland - Burgerpanel

Collega Geke van Dick adviseert de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij het opzetten van een burgerpanel. Ze voert een verkenning uit naar de mogelijkheden voor het beheer van het panel en weegt op basis van de korte en lange termijn wensen voor het panel de kansen en beperkingen van de verschillende mogelijkheden af. Vervolgens begeleidt ze de GGD in het realiseren van het panel door het inrichten van het systeem en het voorbereiden van contactmomenten.