Nierstichting - Coördinatie pilot vrijwillige zoutvoorlichters

Voortbouwend op de meerjarenstrategie 2017-2020 heeft de Nierstichting zich onder andere als doel gesteld om meer impactvolle vrijwilligersprogramma's te realiseren. Dit doel sluit aan de ambitie van de stichting om als gezondheidsfonds meer een sociale onderneming te worden met inbedding in en betrokkenheid op de samenleving. 

Om aan de ambitie te concretiseren, adviseert collega Geke van Dick de afdeling Zorg & Innovatie bij het werven, begeleiden en inzetten van een nieuwe groep vrijwilligers. Meer informatie volgt.