GGD Gooi en Vechtstreek – Ouderonderzoek alcoholgebruik jongeren

iresearch heeft de afgelopen twee ouderonderzoeken over alcohol en jongeren uitgevoerd voor GGD Gooi en Vechtstreek. Het meest recente onderzoek bestond uit een online vragenlijst en verdiepende focusgroepen onderzoek onder ouders van 12- tot en met 17-jarigen in de regio Gooi en Vechtstreek. Het onderzoek ging in op het drinkgedrag van de kinderen, de alcoholgerelateerde opvoeding en de houding van ouders tegenover alcoholgebruik van hun kinderen en van henzelf. Binnenkort zal de rapportage online beschikbaar zijn. 

Het vorige onderzoek betrof een  telefonisch onderzoek onder 360 ouders van 14- tot en met 17-jarigen over alcoholgebruik onder jongeren. Vragen aan de ouders waren bijvoorbeeld: Hoe kijkt u aan tegen alcoholgebruik van uw kind? Hoe gaat u om met de leeftijdsgrens van 18 jaar? In dit onderzoek is nagegaan hoe ouders tegen het alcoholgebruik van jongeren aankijken en hoe zij hun rol hierin zien. Resultaten van dit onderzoek werden vergeleken met resultaten uit voorgaande jaren. Tevens werden de antwoorden van de ouders afgezet tegen alcoholgebruik volgens jongeren zelf, aan de hand van de resultaten van het EMOVO onderzoek. Het onderzoek maakte deel uit van het programma ‘Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd’. Met dit onderzoek zet de GGD ouders aan het denken en kan de GGD haar activiteiten en informatie beter afstemmen op de vragen van ouders.