GGD Noord- en Oost-Gelderland - Panelonderzoek

Collega Geke van Dick ondersteunt de GGD Noord- en Oost-Gelderland door het ontwikkelen en uitvoeren van twee panelonderzoeken en het analyseren van de onderzoeksresultaten.

Het eerste panelonderzoek richt zich op volwassenen in de GGD-regio Noord- en Oost-Gelderland. Binnen het onderzoek wordt aanvullende en verdiepende informatie verzameld op de resultaten rondom psychisch welbevinden uit de Volwassenenmonitor 2016. Het tweede onderzoek richt zich specifiek op de senioren uit de regio. Het doel van dit onderzoek is om de participatie van deze doelgroep in kaart te brengen. Er is specifiek aandacht voor het gebruik van voorzieningen en diensten en de deelname aan activiteiten in de gemeente. In beide onderzoeken wordt data verzameld via een online vragenlijst, waarbij tevens achtergrondkenmerken van de panelleden verzamelt worden voor in het panelsysteem. Deze achtergrondkenmerken kunnen bij toekomstige onderzoeken gebruikt worden voor bijvoorbeeld het trekken van een steekproef en het analyseren van de onderzoeksresultaten. 

GGD NOG.png

"iresearch heeft onze opdracht zorgvuldig uitgevoerd en heeft gedurende het traject positief kritisch met ons meegedacht."