GGD IJsselland - Onderzoekers

Milou van den Bemd en Joëlla van de Griend ondersteunen de onderzoekers van GGD IJsselland bij diverse projecten. Ze voeren uiteenlopende onderzoekswerkzaamheden uit. De projecten zijn zowel van kwalitatieve als kwantitatieve aard en gaan over o.a. de JGZ, Gezondheid & Gedrag, preventie in de wijk, psittacose en depressie.

Voor een project over preventie in de wijk volgens het Cubaans model heeft Joëlla kwalitatieve interviews met wijkprofessionals geanalyseerd en gerapporteerd ten behoeve van een procesevaluatie en zijn wijkprofielen opgesteld.

Milou heeft een panelonderzoek uitgevoerd en geanalyseerd op het gebied van depressie met als product een infographic die regionaal verspreid wordt. Daarnaast ondersteunt Milou bij de evaluatie van het Masterplan Jeugdgezondheidszorg (JGZ); de transitie van de JGZ van 0 t/m 4 jaar naar 0 t/m 18 jaar. Voor de evaluatie van deze transitie zijn ouders, medewerkers van de GGD en samenwerkingspartners bevraagd. Milou heeft de kwalitatieve analyses uitgevoerd. Tot slot heeft Milou kwantitatieve analyses uitgevoerd over de evaluatie van het project ‘Gezondheid en Gedrag’ in Deventer vanuit het perspectief van organisaties en professionals.

Joella_rond_kleur.png
Joëlla van der Griend
Vragen? Neem contact met mij op.