Dienst Gezondheid & Jeugd - Adviseur Publieke Gezondheid

isupporter Gôkky Zeinstra heeft als adviseur Publieke Gezondheid in het Drechtstedenteam voor 1,5 jaar ondersteuning geboden aan de Dienst Gezondheid & Jeugd in Dordrecht (voormalig GGD). Ze droeg bij aan de implementatie van het gezondheidsbeleid van de gemeenten in de Drechtsteden en de wijkaanpak Doe ff Gezond (JOGG) in Dordrecht en JOGG-Zwijndrecht. Actief samenwerken met diverse organisaties zoals kinderopvang, scholen, combinatiefunctionarissen en de jeugdgezondheidszorg was hierbij essentieel. Gôkky adviseerde en ondersteunde de samenwerkingspartners op het gebied van het brede gezondheidsbeleid. 

Gôkky deelt haar ervaringen

Gôkky deelt haar ervaringen

"Voor een betere gezondheid van mensen en vooral een gezonde start voor de jeugd, maak ik mij graag sterk. Mensen hebben hier inspiratie en stimulans voor nodig. Er zijn vaak tal van kleinschalige initiatieven om de gezondheid van mensen te bevorderen. Ik zie meerwaarde in het adviseren, samenbrengen en verbinden van deze initiatieven om meer impact te bereiken. Als adviseur Publieke Gezondheid zet ik mij hier graag voor in."

"Daar waar sámen met intermediairs en/of de doelgroep nieuwe initiatieven ontstaan,
daar krijg ik energie van!"

"Bij mijn advies houd ik een brede kijk en ga ik uit van een integrale aanpak. Daarnaast ben ik erop gericht om mensen zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten en gezondheidsbevordering te borgen bij lokale partijen. Daar waar dit nog niet lukt, geef ik advies en verbind ik partijen aan elkaar. Daar waar sámen met intermediairs en/of de doelgroep nieuwe initiatieven ontstaan, daar krijg ik energie van!"  


"Gôkky was een betrokken collega, een goede aanvulling op het team. Ze heeft mooie dingen bereikt in haar tijd bij ons."

De dienst gezondheid en jeugd over gôkky

De dienst gezondheid en jeugd over gôkky