GGD IJsselland - Ketenaanpak Zwolle 'gezond gewicht kinderen'

isupporter Annemiek Visser vervult tijdelijk de rol van projectleider bij de pilot naar een vernieuwde ketenaanpak gezond gewicht voor kinderen in Zwolle.

In deze aanpak wordt een nauwe samenwerking opgezet tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de jeugd- en gezinswerkers van het sociaal wijkteam. Aan overgewicht ligt namelijk vaak andere problematiek ten grondslag. Door de nieuwe samenwerking is er ruimte om met een brede blik naar overgewicht te kijken. Indien nodig worden eerst andere problemen opgelost, voordat er concrete stappen gezet worden met betrekking tot de gezondheid en het gewicht van het kind. Het netwerk van de ketenaanpak wordt compleet gemaakt door het benaderen van aanbieders zoals fysiotherapeuten, diëtisten en uitvoerders van gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s). Samen met het projectteam heeft Annemiek het samenwerkingsproces uitgedacht en worden eerste stappen gezet om het in de praktijk te brengen.