GGD regio Utrecht - Monitor verward gedrag

Landelijk is er veel aandacht voor het thema personen met verward gedrag. Het Schakelteam Personen met verward gedrag en ZonMw hebben het RIVM de opdracht gegeven om hierover een kwantitatieve monitor te ontwikkelen. Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in de omvang en de kenmerken van de groep personen met verward gedrag. Het eerste jaar, 2018, dient hierbij als pilot-jaar.

De monitor wordt ontwikkeld in een samenwerkingsproject van RIVM, de Praktijk Index, het Trimbos-instituut, GGD-regio Utrecht en GGD West-Brabant. De monitor bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. isupporter Geke van Dick ondersteunt de GGD-regio Utrecht bij het regionale deel.