GGD regio Utrecht - Monitor personen met verward gedrag

Landelijk is er veel aandacht voor het thema personen met verward gedrag. Het Schakelteam Personen met verward gedrag en ZonMw hebben het RIVM de opdracht gegeven om hierover een kwantitatieve monitor te ontwikkelen. Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in de omvang en de kenmerken van de groep personen met verward gedrag. Het eerste jaar, 2018, dient hierbij als pilot-jaar.

De monitor wordt ontwikkeld in een samenwerkingsproject van RIVM, de Praktijk Index, het Trimbos-instituut, GGD-regio Utrecht en GGD West-Brabant. De monitor bestaat uit een landelijk en een regionaal deel. isupporter Geke van Dick ondersteunt de GGD-regio Utrecht bij het regionale deel.

 
 

nieuwsbericht 11 april 2018
Meer aandacht voor personen met verward gedrag

Woensdag 11 april heeft het Schakelteam ‘Personen met Verward gedrag’ het tussenbericht ‘Weerbarstige werkelijkheid’ aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Grapperhaus van Justitie en veiligheid en mevrouw Kriens, directeur VNG.

In het tussenbericht wordt extra inspanning en regie van de gemeenten gevraagd op het gebied van vroeg signalering en preventie en het bieden van een integrale persoonlijke aanpak voor mensen met verward gedrag.

Naast het tussenbericht heeft het Schakelteam ook een factsheet over de analyses van geregistreerde politiemeldingen ‘verward gedrag’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze analyses zijn in opdracht van het Schakelteam uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met Trimbos-Instituut, de Praktijk Index, GGD regio Utrecht en GGD West-Brabant. Er is onderzoek gedaan naar de politiemeldingen uit 2015 en 2016 van mensen met verward gedrag. In september 2018 zal het tweede deel van dit onderzoek verschijnen. Dan zullen meer en verschillende bronnen betrokken worden om beter inzicht te krijgen in de achterliggende aard en ernst van verward gedrag. Regionale registraties van verschillende organisaties in de pilot regio’s GGD regio Utrecht en GGD West Brabant zullen hiervoor bekeken worden.