GGD GHOR Nederland - Projectondersteuning Positieve Gezondheid

isupporter Malou Timmers heeft het cluster sociaal domein binnen GGD GHOR Nederland versterkt. Zij ondersteunde zowel beleidsmatig als projectmatig bij het vormgeven van het concept Positieve Gezondheid richting onderzoek, beleid en praktijk binnen de Publieke Gezondheidszorg. Daarnaast voerde zij inventarisaties uit naar de rol van GGD'en in relatie tot zorgverzekeraars, naar de rol van GGD'en binnen de 'centrale toegang (toegang beschermd wonen)' en naar de stand van zaken met betrekking tot Positieve Gezondheid.

Inventarisatie Positieve Gezondheid

Malou Timmers bracht voor GGD GHOR Nederland de huidige stand van zaken met betrekking tot positieve gezondheid in kaart. In de inventarisatie staan de volgende twee vragen centraal: 

  1. Welke GGD'en hebben het concept opgenomen in hun interne visie/beleid?
  2. In hoeverre is het concept opgenomen in het gemeentelijke gezondheidsbeleid?

Daarnaast worden enkele concrete voorbeelden beschreven. 

 

De inventarisatie is ook beschikbaar via GGD GHOR Kennisnet.