GGD regio Utrecht – Beleidsadvisering Huiselijk Geweld

isupporter Malou Timmers ondersteunt de GGD regio Utrecht. Zij draagt zorg voor de beleidsadvisering en –ondersteuning rondom het thema Huiselijk Geweld. Specifiek voor de regio Eemland biedt zij organisatorische en inhoudelijke ondersteuning bij de Klankbordgroep Veilig Thuis. Daarnaast adviseert zij, in nauwe samenwerking met de beleidsadviseur van Gemeente Amersfoort, over de lokale vertaling en implementatie van de regiovisie Huiselijk Geweld. Hierbij wordt ingezet op enkele speerpunten zoals de Meldcode en Ouderenmishandeling. 

Lili dokter (manager) over Malou

Lili dokter (manager) over Malou


"iresearch levert kwaliteit. Er wordt goed mee gedacht vanuit behoefte en situatie van klant. Malou werkt zelfstandig, resultaat gericht en zorgt dat afspraken goed worden nagekomen. Daarnaast waardeer ik de brede inzetbaarheid en flexibiliteit van ."