GGD IJsselland - Samen Gezond in Deventer

Samen werken aan vitale inwoners in een gezonde stad, dat is de missie van 'Samen Gezond in Deventer', waar onze collega Annemiek zich voor inzet bij GGD IJsselland.

Gezondheid is geen doel op zich, maar eerder een middel om een betekenisvol leven te kunnen leiden. Voorop staan veerkracht en zelfregie. Gemeente, onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven, burgerinitiatieven: al deze organisaties vormen met elkaar het netwerk ‘Samen Gezond in Deventer’. Het netwerk stimuleert en faciliteert initiatieven waarin mensen werken aan gezondheid door verandering in gedrag, omgeving, beleid, regels en afspraken.

Annemiek verkent nieuwe initiatieven die in de stad ontstaan, helpt ze waar nodig vooruit en onderhoudt contact met initiatiefnemers. Daarnaast gaat zij 'Samen Gezond in Deventer' meer bekendheid geven via vernieuwde communicatiewegen.