Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant - Realisatie veiligheidsschetsen

isupporter Geke van Dick is werkzaam voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant binnen het projectteam veiligheidsmonitoring. Binnen dit 4-jarige ontwikkelproject wordt een systeem van veiligheidsmonitoring ontwikkeld. Hierbinnen wordt wordt veiligheid gedefinieerd als sociale én fysieke veiligheid in relatie tot gezondheid en zorg. Als onderdeel van dit grootschalige project worden voor alle 26 gemeenten in de regio veiligheidsschetsen samengesteld. Geke is in eerste instantie betrokken bij het verzamelen, bundelen en analyseren van de data. Vervolgens richt zij zich op het visualiseren van de data in een schets per gemeente.Binnenkort meer informatie