Vlaardingen in Beweging – Projectleiders Gezond oud worden in Vlaardingen

Gezond en gelukkig oud worden in Vlaardingen, dat is waar netwerkpartners van Gezond oud worden in Vlaardingen samen aan werken. Dit netwerk van 28 lokale partijen uit de sport, zorg en welzijn doet dit door bewegen bij 55+’ers te stimuleren. 

Collega Gôkky Zeinstra heeft dit netwerk vanaf april 2017 opgezet. Samen met het netwerk kijkt Gôkky wat de Vlaardingse 55+’er motiveert, waar hun behoeften liggen en worden vraag en aanbod sluitend gemaakt. Hierbij stimuleert Gôkky samenwerkingen tussen lokale partners en initieert en coördineert ze nieuwe initiatieven ten behoeve van beweegstimulering. Middels communicatie uitingen en het inzetten van beweegambassadeurs werkt het netwerk aan een positieve mindset rondom bewegen bij de 55+’ers. Collega Annemiek Visser zorgt ervoor dat d.m.v. onderzoek de voortgang en behaalde effecten van het project in kaart worden gebracht. Zo werken Gôkky en Annemiek samen in een team vanuit iresearch en versterken ze elkaar in de aanpak.

Benieuwd naar concrete voorbeelden? Klik op onderstaande voorbeelden om meer te lezen.

Gezond oud worden in Vlaardingen wordt gesubsidieerd vanuit het programma ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). Gemeente Vlaardingen heeft de uitvoering belegd bij Vlaardingen in Beweging. Gôkky en Annemiek voeren de projectleiding uit in opdracht van Vlaardingen in Beweging.