Aanpak Positieve gezondheid

staat voor en werkt aan een gezond en welleven van mensen. Dit doen we door bij onze opdrachten Positieve Gezondheid als uitgangspunt te nemen. zorgt dat professionals binnen gemeenten daadwerkelijk aan de slag kunnen met Positieve Gezondheid.

Voorbeelden van opdrachten die we voor gemeenten kunnen uitvoeren zijn:

  • Organiseren van stakeholdersbijeenkomsten om draagvlak te creëren voor Positieve Gezondheid
  • Lezing of Workshop Positieve Gezondheid
  • Opstellen van een uitvoerings- en actieplan Positieve Gezondheid binnen de gemeente
  • Onderzoek naar Positieve Gezondheid bij interventies binnen de gemeente
  •  

    In het najaar van 2018 heeft geïnventariseerd welke gemeenten Positieve Gezondheid in hun (gezondheids)nota hebben genoemd. Klik op de button om op de eigen gemeente in te kunnen zoomen en een vergelijking te kunnen maken van GGD-regio's of provincies.