Focusgroep Positieve gezondheid Animo

Als isupporter bij GGD West-Brabant heeft Joëlla een inventarisatie gedaan naar positieve gezondheid onder mensen met aspecifieke lage rugklachten. Dit in opdracht van Animo, een samenwerking tussen vijf organisaties: Amphia, Zorroo, gemeente Oosterhout, GGD West-Brabant en Surplus. Samen willen zij kijken hoe ze zorg en welzijn meer met elkaar kunnen verbinden. Het concept ‘Positieve gezondheid’ biedt hiervoor kansen.

Door middel van focusgroepen zijn behoeften en uitdagingen onder patiënten met aspecifieke lage rugklachten op het gebied van Positieve gezondheid geïnventariseerd. De vijf betrokken organisaties hebben vervolgens gekeken hoe zij hier gezamenlijk nieuw aanbod op kunnen ontwikkelen door de resultaten van de inventarisatie te gebruiken als input voor een ‘Design Thinking’ sessie.

Bij deze doelgroep, waar door medisch ingrijpen nog maar weinig winst te behalen is, kan het concept Positieve gezondheid mensen op een andere manier naar gezondheid laten kijken. Hierdoor wordt duidelijk op welke gebieden van gezondheid bij deze mensen nog wel vooruitgang te boeken is.

GGD West Brabant.jpg