Focusgroep Positieve gezondheid Animo

Als isupporter bij GGD West-Brabant heeft Joëlla een inventarisatie gedaan naar positieve gezondheid onder mensen met aspecifieke lage rugklachten. Dit in opdracht van Animo, een samenwerking tussen vijf organisaties: Amphia, Zorroo, gemeente Oosterhout, GGD West-Brabant en Surplus. Samen willen zij kijken hoe ze zorg en welzijn meer met elkaar kunnen verbinden. Het concept ‘Positieve gezondheid’ biedt hiervoor kansen.

Door middel van focusgroepen zijn behoeften en uitdagingen onder patiënten met aspecifieke lage rugklachten op het gebied van Positieve gezondheid geïnventariseerd. De vijf betrokken organisaties hebben vervolgens gekeken hoe zij hier gezamenlijk nieuw aanbod op kunnen ontwikkelen door de resultaten van de inventarisatie te gebruiken als input voor een ‘Design Thinking’ sessie.

Bij deze doelgroep, waar door medisch ingrijpen nog maar weinig winst te behalen is, kan het concept Positieve gezondheid mensen op een andere manier naar gezondheid laten kijken. Hierdoor wordt duidelijk op welke gebieden van gezondheid bij deze mensen nog wel vooruitgang te boeken is.

GGD West Brabant.jpg

Quickscan van wijk De Kooi in Leiden

In het najaar van 2018 heeft een quickscan uitgevoerd in Leiden. Deze prijs won GGD Hollands-Midden een halfjaar eerder op het congres van Alles is Gezondheid. Na twee dagen in Leiden de opinie over kidsmarketing te hebben bevraagd is in november het resultaat aan de GGD overhandigd: een mooie infographic.

Bij kidsmarketing wordt de marketing van een product specifiek gericht op kinderen om de verkoop van dit product te stimuleren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een cartoon op de verpakking of cadeautjes bij een product.
Twee derde van de ondervraagden (66%) in de wijk De Kooi denkt dat er meer ongezonde dan gezonde producten zijn met kidsmarketing. Men denkt ook veelal (64%) dat dit een negatieve invloed heeft op de gezondheid van kinderen. Meer dan de helft (57%) is dan ook voor een verbod op kidsmarketing van ongezonde producten. Het is niet gek dat 81% van de ondervraagden daarom kidsmarketing ook vindt passen op gezonde voedingsproducten. Tijd dus voor meer #GezondeKidsmarketing!

 
 

Aanpak Positieve gezondheid

staat voor en werkt aan een gezond en welleven van mensen. Dit doen we door bij onze opdrachten Positieve Gezondheid als uitgangspunt te nemen. zorgt dat professionals binnen gemeenten daadwerkelijk aan de slag kunnen met Positieve Gezondheid.

Voorbeelden van opdrachten die we voor gemeenten kunnen uitvoeren zijn:

  • Organiseren van stakeholdersbijeenkomsten om draagvlak te creëren voor Positieve Gezondheid
  • Lezing of Workshop Positieve Gezondheid
  • Opstellen van een uitvoerings- en actieplan Positieve Gezondheid binnen de gemeente
  • Onderzoek naar Positieve Gezondheid bij interventies binnen de gemeente
  •  

    In het najaar van 2018 heeft geïnventariseerd welke gemeenten Positieve Gezondheid in hun (gezondheids)nota hebben genoemd. Klik op de button om op de eigen gemeente in te kunnen zoomen en een vergelijking te kunnen maken van GGD-regio's of provincies.