Gezonde School thema Voeding gemeente Ede

De gemeente Ede heeft zich een ambitieus doel gesteld: álle kinderen in Ede voedselvaardig door middel van structureel voedselonderwijs en een gezonde voedselomgeving op alle basisscholen. De gemeente wil scholen hier bij ondersteunen. Zo is er een leernetwerk ‘gezonde school’ opgezet en bieden ze ondersteuning om het certificaat Voeding van de Gezonde School te behalen.

Collega Gôkky Zeinstra is Gezonde School adviseur en adviseert basisscholen bij een integrale aanpak op het gebied van voeding. Ze heeft eerst een inventarisatieronde langs de scholen gemaakt om in kaart te brengen hoever scholen zijn op het gebied van voeding en na te gaan welke wensen en behoeften scholen hebben t.a.v. de ondersteuning. Gôkky heeft een plan van aanpak voor de gemeente opgesteld hoe zij de scholen verder kan ondersteunen om hun ambitie waar te maken.

De gemeente heeft de werkzaamheden van Gôkky vervolgd. Ze gaat scholen verder op maat ondersteunen om het certificaat Voeding van de Gezonde School te behalen. Scholen die het draagvlak onder het team en ouders nog moeten vergroten, krijgen hier begeleiding bij. Daarnaast heeft Gôkky meegedacht met de gemeente mee over andere activiteiten en plannen voor een voedselvaardig Ede.  

"Gôkky is zorgvuldig en communicatief vaardig. Ze heeft een planmatige aanpak en transparante werkwijze." - Gemeente Ede