Roadmap vroeg opsporen chronische nierschade

Naar schatting heeft ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking chronische nierschade. Slechts ongeveer de helft hiervan is bekend. Hoe eerder chronische nierschade wordt ontdekt hoe groter de kans dat verdere achteruitgang vertraagd of gestopt kan worden.

De Nierstichting heeft iresearch en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc gevraagd om een concept roadmap op te stellen voor vroeger opsporen van chronische nierschade (CNS) waarin per doelgroep oplossingsrichtingen wordt aangegeven voor verbetering van vroege opsporing van CNS in Nederland. Het doel is richtingen aan te geven waarlangs vroeger opsporen van CNS valt te verbeteren. Om tot een gedragen roadmap te komen zal Annemiek samen met het Radboudumc verschillende interviews en focusgroepen houden worden waarin de verschillende opties worden afgewogen.